agsdi-learn

Praktisch

De begeleiding is professioneel, licht en liefdevol. Er wordt een veilige en uitnodigende ruimte gecreëerd waarin jij je optimaal kunt ontplooien.

Interesse?

Woon een introductie bij:
donderdag 7 maart 20 uur, online

Start nieuwe groep: 23 maart, je kunt kiezen: meedoen in Capelle ad IJssel of online

De begeleiding

Je wordt twee jaar lang door de Lichtmeesters begeleid.
Mijn begeleiding is professioneel en persoonlijk, licht en liefdevol. Samen met de Lichtmeesters wordt een veilige en uitnodigende ruimte gecreëerd waarin jij je optimaal kunt ontplooien.

Vanuit de uitnodiging ondersteun ik je waar ik kan.
Je bent altijd welkom iets te delen en vragen te stellen. Ook als je extra ondersteuning nodig hebt sta ik voor je klaar.

In elk opleidingsjaar krijg je tweemaal een individuele sessie.

De eerste sessie vindt in de periode tussen module 1 en 2 plaats. De tweede sessie vindt in de periode tussen module 4 en 5 plaats.

In het tweede jaar vinden de sessies tussen modules 6 en 7 en modules 9 en 10 plaats.

Tijdens de sessies ontvang je een gechannelde meditatie van de Lichtmeesters die specifiek op jou is afgestemd. De meditatie wordt live opgenomen en binnen 24 uur naar je toegestuurd zodat je er vaker naar kunt luisteren.

De sessies worden via Zoom aangeboden.

Studiebelasting

In de periode tussen de opleidingsdagen integreer je het licht, de liefde en het nieuwe bewustzijn in je dagelijkse leven.

Alle meditaties en oefeningen worden live opgenomen. Binnen een week na een opleidingsdag ontvang je een link naar de meditaties en oefeningen om ze thuis vaker te kunnen beluisteren. De meditaties zijn als mp3 bestanden te downloaden.

Tussen de modules worden online themalessen aangeboden. Deze online themalessen worden gegeven in de vorm van webinars. Van deze webinars worden video’s gemaakt, zodat je deze lessen altijd kunt terugkijken.

Je ontvangt speelse oefeningen en opdrachten om de energieën bewust in je dagelijkse leven toe te passen en te integreren. Soms ontvang je een op maat gesneden individuele opdracht om jouw groeiproces te bevorderen.

In de periode tussen twee modules spreek je minimaal 1 maal met een groepje af om ervaringen te delen en te oefenen.

In het eerste opleidingsjaar kun je rekenen op zo’n zes tot acht uur thuisstudie per week. Deze tijd heb je nodig voor de bewuste integratie van het licht en de liefde in je dagelijkse leven, het beluisteren van de meditaties, uitvoeren van de speelse opdrachten en het volgen van de tussentijdse online les.

Tijdens het tweede opleidingsjaar kun je rekenen op een studiebelasting van zes tot acht uur per week als je de opleiding voor individuele doeleinden volgt en rond acht tot tien uur per week als je de opleiding voor professionele doeleinden afrondt. Deze tijd heb je nodig voor de bewuste integratie van het licht en de liefde in je dagelijkse leven, het beluisteren van de meditaties en het uitvoeren van opdrachten.

Als je de opleiding voor professionele doeleinden wilt afronden besteed je deze tijd tevens aan de uitwerking van je eindopdracht.

Aanwezigheid

Ik ga ervan uit dat je in principe alle opleidingsdagen live volgt. Tijdens de opleiding geldt een 80% aanwezigheidsplicht.

Als dit door overmacht of andere omstandigheden niet gehaald wordt, kun je de motivering van afwezigheid in een telefonische gesprek aan Sirion opleidingen doorgeven. In overleg kan een vervangende opdracht worden gegeven.

Certificering

De opleiding wordt afgerond met een certificaat of diploma. Als je de opleiding voor individuele doeleinden met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het certificaat.

Als je aan alle eisen voor het diploma hebt voldaan, ontvang je het diploma. De specifieke eisen voor de verschillende niveaus worden tijdens de opleiding behandeld.

Wanneer je het diploma voor beroepsdoeleinden hebt behaald kun je aangeven of je naam en website of telefoonnummer op de website van de Opleiding tot Lichtwerker kan worden geplaatst.

De opleiding is gericht op het beroepsmatig inzetten van de vaardigheden die je krijgt aangereikt. De opleiding heeft een eigen diplomering. Het diploma is niet wettelijk- en branche erkend.

Je wordt in het tweede jaar van de opleiding toegelaten als je alle opdrachten tijdig hebt ingeleverd. Als dat niet het geval is, kun je schriftelijk uitstel vragen. Als je aanvraag wordt gehonoreerd, krijg je een maand extra tijd om alles in te leveren. Na inlevering ontvang je uiterlijk na twee weken uitslag of je tot het tweede jaar bent toegelaten.

Als je in het tweede jaar van de opleiding niet alle opdrachten en/of je afstudeeropdracht op tijd hebt ingeleverd, kun je schriftelijk uitstel aanvragen. Als je aanvraag wordt gehonoreerd, krijg je twee maanden extra tijd om alles in te leveren. Na inlevering ontvang je uiterlijk na twee weken uitslag.

Als je het certificaat van de Opleiding tot Lichtwerker hebt gekregen en alsnog het diploma voor beroepsdoeleinden van de opleiding wilt behalen, kun je het tweede jaar van de opleiding herhalen.

Na afronding van de opleiding kun je deelnemen aan verschillende verdiepingsmodules. Iedere verdiepingsmodule heeft een bepaald thema.

Kosten

De opleidingskosten bedragen € 1550,- per jaar.

Dit is inclusief twee maal individuele sessies, aanvullende online lessen, begeleiding, mp3 bestanden van de live opgenomen meditaties en oefeningen en een opleidingsmap.

Je schrijft je voor een opleidingsjaar in. De opleidingskosten voldoe je per opleidingsjaar. Je ontvangt een factuur voor het desbetreffende jaar. Op het inschrijfformulier kun je aangeven hoe je de kosten wilt voldoen. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Per opleidingsjaar voldoe je de opleidingskosten voor aanvang van het betreffende opleidingsjaar.
  • Per opleidingsjaar voldoe je de opleidingskosten in tien maandelijkse termijnen. De data waarop de termijnbetalingen moeten zijn voldaan, staan duidelijk op de factuur vermeld.

Wanneer je de opleiding voor professionele doeleinden wilt afronden, betaal je in het tweede jaar examenkosten. De examenkosten bedragen € 195,- en worden nadat module 7 heeft plaatsgevonden apart gefactureerd.

Sirion opleidingen is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De Opleiding tot Lichtwerker is vrijgesteld van BTW.