agsdi-star

Referenties

Interesse?

Woon een introductie bij:
donderdag 7 maart 20 uur, online

Start nieuwe groep: 23 maart, je kunt kiezen: meedoen in Capelle ad IJssel of online

Els

Mijn pad vanuit de Lichtwerkopleiding
Er schuilde al lang een groot ‘werkelijk verlangen in mij’. Het leven dwong mij van tijd tot tijd tot stilstand. Er ontstond een sterke drang om van het op de buitenwereld gericht zijn, naar een verdere verinnerlijking in verbinding met mijzelf en het Universum te komen. Dit bracht mij ertoe de Lichtwerkopleiding van Sirion te gaan volgen.

Ik heb in die periode gewerkt aan heling, bewustwording en ik heb mijn rol in het grotere geheel verkend en later ook daadwerkelijk praktisch vormgegeven. Ik ervaarde steeds sterker dat er in de kern van mij iets te vinden is dat er écht toe doet. Ik ervaarde meer en meer dat in verbinding met het Goddelijke, de waarheid over liefde te vinden is. Een liefde in de vorm van een krachtige levensstroom waarmee ieder mens zich kan verbinden. Een bron in mijzelf waaruit ik put als ik mij vanuit vertrouwen durf over geven.

Waar pijn was, kwam kracht. Die bewuste periode heeft mij veel gebracht. Door meditatie, reflectie, schrijvende en uiteindelijk ook pratende, begreep ik steeds beter wie ik was en waarom ik bepaalde keuzes maakte. Ik zag steeds meer waar ik eigenlijk echt naar verlangde en wat ik aan te pakken had om dat mogelijk te maken. Van daaruit begon ik stap voor stap nieuwe keuzes te maken. Niet langer uit gewoonte of omdat iets ‘hoorde’, maar steeds vaker vanuit mijn eigen waarheid.

Vandaag sta ik op een punt in mijn leven waar ik jaren geleden alleen maar van kon dromen. Uiteraard ben ik niet ergens ‘aangekomen’. Ik ben nog iedere dag onderweg. Wel sta ik nu veel krachtiger en bewuster in het leven, omdat ik de middelen, omgeving en mensen heb gevonden die bij me horen. En blokkeert de stroom toch eens, dan mediteer ik, reflecteer ik, schrijf ik, praat ik en handel ik vanuit Licht, Liefde en Kracht.

Door de Lichtwerkopleiding begaf ik mij – in dankbaarheid – op mijn unieke pad. Ik leef met toewijding als een kanaal voor onvoorwaardelijke liefde. Mij rest daarom oprechte dankbaarheid voor alle (kleine) stappen op mijn pad in het ontwikkelingsproces van Licht, Liefde, Verbinding en Kracht.
Mijn dankbaarheid gaat uiteraard uit naar Pauline Plokhooij. Opvallend hoeveel liefde en Licht Pauline te bieden heeft. Pauline is zeer professioneel en vernieuwend, maar bovenal is zij vrij van oordeel. Vanuit een lichte en liefdevolle houding liet Pauline mij de ruimte, mijn pad in eigenheid te ontdekken en ervaren, om op mijn eigen wijze en tempo spiritueel te groeien.
Lieve Pauline, mijn dank is groot!

Linda

In april 2017 ben ik begonnen met de Opleiding tot Lichtwerker. Het voelde vanaf het eerste weekend al heel fijn en vertrouwd aan om in het licht en de liefde te zijn, ik wist toen al diep van binnen dat dat mijn basis is.

Heel prettig en ondersteunend was dat er elk opleidingsweekend voldoende tijd en ruimte aanwezig was om naast de meditaties je persoonlijke vragen te stellen en samen met de medecursisten met behulp van verschillende oefeningen te groeien in het licht en de liefde in jezelf.

De begeleiding van Pauline tijdens de opleidingsweekenden, maar ook in de fases tussen de weekenden in, was heel fijn. Zeker in fases waarin ik zelf werd uitgenodigd om oude overtuigingen en patronen los te laten, was de ondersteuning van Pauline een warm welkom.

Ik kijk terug op een prachtig geschenk aan mijzelf. Ik weet nog goed dat ik het aan begin van de opleiding dacht; wow, dat deze opleiding op mijn pad is gekomen! Dit gevoel is nooit meer weggegaan, ik weet diep van binnen dat geen enkele opleiding of cursus zal tippen aan deze.

In 2 jaar tijd ben ik zo gegroeid in licht en liefde en is mijn leven in positieve zin veranderd. Met heel veel dankbaarheid en liefde kijk ik terug en gun ik iedereen van harte om dit cadeau aan jezelf te geven!

Erna

Eigenlijk zou ik makkelijk 10 pagina’s vol kunnen schrijven over de Opleiding tot Lichtwerker. De rust en geweldige begeleiding van Pauline, het kwijtraken van talloze angsten, blokkades en weerstanden hebben mijn leven zoveel aangenamer en letterlijk lichter gemaakt.

Het was fijn om niet altijd te weten wat ik losliet of transformeerde. De weg was niet altijd makkelijk, maar met de juiste tools en begeleiding van Pauline en mijn eigen wil om mij beter te voelen, is het mij gelukt om mijn eigen licht te laten stralen.

Ik ervaar dankbaarheid voor het feit dat deze opleiding “toevallig”onder mijn aandacht werd gebracht. Ik wist direct dat ik de opleiding wilde volgen. Ook al deed het woord “goddelijk” mijn haren overeind staan.

En nu? Nu ben ik oprecht dankbaar voor de samenwerking met de wezens van licht, zij verrijken niet alleen mijn leven, maar ook dat van de mensen om mij heen.
Ik?  Ik ben nooit meer alleen…….

 

 

Leslie

De Opleiding tot Lichtwerker heeft veel voor me betekend. Ik heb op een heel eenvoudige manier geleerd hoe ik mezelf verder kan ontdekken en hoe ik mijn eigen leven kan helen.

De lesdagen worden goed verzorgd door Pauline, die in liefdevolle verbinding een krachtig veld neerzet waar iedere deelnemer de kans krijgt om alles zelf te ontdekken.
Zij is telkens grondig afgestemd waardoor het wat makkelijker is in alle veiligheid een volgende stap te zetten.

Deze opleiding heeft me bovendien geïnspireerd om wat ik geleerd en ontdekt heb uit te gaan dragen naar anderen. Echt lichtwerk dus!

Juriaan, massagetherapeut

In eerste instantie wist ik niet goed of de Opleiding tot Lichtwerker iets voor me was. Een skype gesprek met Pauline bracht me meteen de duidelijkheid; ik wilde de opleiding absoluut volgen.

Dat is nu al weer even geleden. Het is zo’n goede keuze gebleken! Laat ik het ‘positief traumatisch’ noemen. De opleiding is iets wat ik de rest van mijn leven met me mee neem en dat is zo fijn!

Ik stem me gemakkelijk af en weet me goed te plaatsen in alle situaties. Wat mij betreft is Pauline top!

Laurien, natuurgeneeskundig therapeut

De Opleiding tot Lichtwerker heeft me bewuster en lichter leren leven!

Bijzonder waardevol om twee jaar heel gericht tijd en ruimte te besteden aan het vol-ledig zijn.

Via dagelijkse meditaties open ik mezelf voor licht en liefde. Het leven vanuit de Goddelijke bron ervaar ik als sprankelend, voedend en zuiverend.

Pauline, reuze bedankt voor jouw open pure wijze waarop jij deze opleiding vorm geeft.
Jouw professionele houding biedt veiligheid, zodat ieder in de opleidingsgroep tot haar recht komt en zich op eigen wijze kan ontwikkelen.

Veel succes met jouw schitterende lichtwerkopleiding, deze biedt een wezenlijke bijdrage tot een liefdevolle wereld!

Sandra

De Opleiding tot Lichtwerker kwam precies op het juiste moment op mijn pad.
Totaal onbekend was ik met het werken met energieën en meditaties,..er ging een nieuwe wereld voor me open.

Op een zachte en subtiele wijze heeft Pauline mij ondersteund om mijn innerlijke licht te vinden.
Zo heb ik geleerd om in mijn kracht te staan en om deze vast te houden.

De tweejarige reis in mezelf ging erg diep en ik heb vele lagen verkend. Dit gaat op een lichte en zachte manier, alles is goed en niets is vreemd.
Bij Pauline mag je gewoon ‘zijn’ en dat voelt heerlijk.
Grote stappen heb ik gemaakt in mijn ontwikkeling en in mijn spirituele groei.

Nu weet ik hoe ik mezelf kan helen, hoe ik kan creëren en wat mijn levensmissie is.
Bedankt lieve Pauline, je hebt me geraakt en je hebt me laten stralen, hier ben ik je erg dankbaar voor.
Respect heb ik voor hoe je de opleiding verwezenlijkt, ik kan het iedereen aanraden die bewuster wil leven.

Leida

Ik heb in mijn leven meerdere opleidingen en trainingen voor mijn persoonlijk en spirituele ontwikkeling gevolgd. Toch bleef het verlangen om meer in liefde te zijn.

De Opleiding tot Lichtwerker kwam onverwacht op mijn pad en na de introductiedag wist ik dat ik daar moest zijn.

Met de meditaties en de begeleiding van Pauline kwam ik steeds meer bij mijn essentie, het licht en de onvoorwaardelijke liefde in mij zelf.

Alles mag er zijn, ook de obstakels die ik tegen kwam. En ik kijk er met liefde naar.
Wat voor mij nieuw was, is dat ik er zelf niets voor hoefde te doen; ik hoef er niet hard voor te werken zoals ik altijd gewend was. Het licht en de liefde doen het werk voor mij. Loslaten en overgave…..

Ik heb me weer mogen herinneren wie ik ben.

Ik ben meer in verbinding met mijn goddelijke essentie, met meer liefde en licht bij mijzelf, mijn omgeving en bij alle dingen die ik doe.

Ik vond het een fantastische opleiding en Pauline is hierin met haar warme liefdevolle aanwezigheid voor mij erg belangrijk geweest.

Een warme groet van Leida

Joke, lichtwerkcoach

Graag wil ik benoemen hoe bijzonder ondersteunend de opleiding en de lichtmeditaties zijn geweest in mijn proces van bewustwording en heling.


Ik ben van oorsprong Rooms Katholiek opgevoed, de wijze waarop ik in die periode mijn geloof beleefde was dogmatisch, onderdanig, in één vorm, koers waar ik niet van af mocht wijken. binnen een vererende energie. Ik heb mijn expressie en innerlijke kracht daarbinnen klein en aanpassend gehouden, het voelde veilig en overzichtelijk.

Ik heb een pad van 16 jaar werken aan mijzelf middels meerdere trainingen, opleidingen en bewustzijnsgroepen doorlopen, na 8 jaar wikken en wegen heb ik de stap gezet en ben in 2013 gestart met de opleiding tot lichtwerker.

Er ging een nieuwe wereld voor mij open, een wereld waarbinnen ik centraal mocht staan in mijn eigen licht, waarin ik ging ervaren dat ik wel degelijk een plek een eigen ruimte mocht innemen. Binnen mijn ruimte ontstond heling op meerdere niveau’s. Ik leerde geleidelijk aan hoe ik mij met mijn licht kon verbinden. Ik werd een eigen identiteit, een eigen expressie die van waarde voelde vooral voor mijzelf. Ik ging meer stralen en werd daarmee zichtbaarder voor anderen op een ander niveau. Mijn kracht verschoof naar een andere vorm van mij uiten. Meer in afstemming op mijzelf en mijn omgeving. Daardoor veranderde mijn leven. Ik handelde steeds vaker vanuit mijn eigen kracht waarin ik meer bewust zijn op zorgvuldigheid naar mijzelf ontwikkelde.

Ik heb grote thema’s uitgewerkt zonder daarin het gevoel te hebben gemangeld te worden. Door mij in de meditaties met name meer en meer over te geven aan het licht wat door mij heen stroomt vanuit het universum in de aarde en andersom werden de harde delen in mij vanzelf zachter en konden daarmee oplossen, het bracht mij inzichten welke mij tot handelen bracht. Ik ging mij meer en meer verbinden met de warmte van de zachte Goddelijke energie. Ik ging meer van mijzelf houden, mezelf leuker vinden, Waardevoller en van betekenis. Ik kreeg meer moed om voor mijzelf te gaan staan en heb dat ook tijdens meerdere essentiële momenten ervaren.

Ik ben een proces gaan voeren naar het bisdom Haarlem omdat ik als kind 3 jaar misbruikt ben. Dit proces is intens en precies in wat goed is voor mij verlopen, ik heb mij gesteund gevoeld door het licht wat mij met name aan de positieve kant van het leven bracht. Ik leerde mijzelf te waarderen en hetgeen er gebeurt in mijn leven niet steeds op mezelf te betrekken waarmee ik mijzelf klein hield. Ik ging mijn beperkende overtuigingen en gedragspatronen steeds beter doorzien waardoor ik deze kon loslaten. Door het loslaten ontstond er vanzelf ruimte voor meer mij in mijn kracht zettend gedrag. Ik heb meer verantwoordelijkheid naar mij toe gehaald in werk en privé wat meer aansluit op mijn kwaliteiten, hierdoor groeide het gevoel van eigenwaarde.

Tevens ontwikkelde ik bewustzijn hoe ik het Goddelijk Licht, mijn geloof, op een meer bij mij passende wijze ben gaan beleven. Hierin voel ik mij thuiskomen! Thuiskomen bij mezelf en bij het grotere geheel waar ik een waardevol deelnemer van ben.
Ik voel duidelijk verbinding met mijn taak: mijzelf als lichtwerkcoach op de kaart te zetten.

Door mijn reis tijdens de opleiding tot lichtwerker aan te gaan heb ik mezelf teruggevonden in mijn oorsprong.


Ik raad een ieder die zich maar enigsinds aangetrokken voelt tot de Opleiding tot Lichtwerker te gaan starten, het gewoon te gaan doen.

Liefdevolle Lichtgroet, Joke