agsdi-check-circle

Privacyverklaring

t.b.v. de Opleiding tot Lichtwerker

Als u zich opgeeft voor een open ochtend van de Opleiding tot Lichtwerker, wordt in het digitaal aanmeldingsformulier om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u een e-mail met een bevestiging en de praktische informatie te kunnen sturen. Tevens worden uw naam en e-mailadres gebruikt om u na de open ochtend eenmalig te contacteren. Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt om met u te kunnen communiceren op de dag dat de open ochtend plaatsvindt als u niet op het afgesproken tijdstip aanwezig bent of als er onverhoopt iets is gebeurd waardoor u voor een dichte deur komt te staan.
Nadat de open ochtend plaats heeft gevonden, worden uw gegevens binnen een maand verwijderd.

Als u zich opgeeft voor deelname aan de Opleiding tot Lichtwerker, worden vanaf 25 mei 2018 uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Tevens kunt u aangeven welke andere informatie voor de Opleiding tot Lichtwerker van belang is.

Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om de factuur op te maken. De factuur wordt voor de duur van zeven jaar bewaard, conform de eis van de belastingdienst.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om met u te kunnen communiceren voor, tijdens en na uw deelname aan de Opleiding tot Lichtwerker.

Uw telefoonnummer wordt gebruikt om voor en tijdens uw deelname aan de Opleiding tot Lichtwerker met u te kunnen communiceren.

Als u op het inschrijfformulier informatie geeft die van belang is voor de Opleiding tot Lichtwerker, gaat Sirion opleidingen daar vertrouwelijk mee om.

U gaat een overeenkomst met Sirion opleidingen aan. Zonder uw gegevens kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.
De informatie op uw inschrijfformulier wordt niet met derden gedeeld, buiten uw voornaam en e-mailadres die wordt ingevoerd in het programma Mailchimp om u de link naar de meditaties toe te kunnen sturen.
Het aanmeldingsformulier met uw gegevens wordt voor de duur van twee jaar bewaard.

Nadat een module van de Opleiding tot Lichtwerker plaats heeft gevonden wordt u een link gestuurd naar meditaties die u kunt downloaden. Deze link wordt verstuurd via het programma Mailchimp. Hiervoor worden uw voornaam en e-mailadres in het programma Mailchimp ingevoerd. Nadat u de Opleiding tot Lichtwerker heeft afgerond of stopt met de Opleiding tot Lichtwerker, worden uw voornaam en e-mailadres uit het programma Mailchimp verwijderd.

De website van Sirion opleidingen maakt gebruik van google analytics. De ip adressen van bezoekers worden geanonimiseerd opgeslagen en na 14 maanden verwijderd. U bent niet traceerbaar.

Zowel Mailchimp als Google zijn gesitueerd in de VS. Beide bedrijven zijn gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Sirion lichtwerk & light body heeft zowel met Google als met Mailchimp een overeenkomst afgesloten.

Als u zich heeft aangemeld voor de Opleiding tot Lichtwerker, worden uw naam en e-mailadres niet automatisch op de e-maillijst van Sirion lichtwerk & light body geplaatst.

U kunt u zelf via de website aanmelden voor de e-maillijst van Sirion lichtwerk & light body.

Als u de Opleiding tot Lichtwerker voor individuele of professionele doeleinden heeft afgerond, kunt u zich via een aparte link aanmelden voor een e-maillijst die gebruikt wordt om u te informeren over verdiepingsdagen en verdiepingsmodules van de Opleiding tot Lichtwerker.

Tijdens een aantal modules van de Opleiding tot Lichtwerker wordt gebruikt gemaakt van docenten die een gastles verzorgen. Gastdocenten hebben op geen enkele wijze inzage in de persoonsgegevens van studenten aan de Opleiding tot Lichtwerker. Gastdocenten ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens die bij Sirion opleidingen bekend zijn, kunt u een e-mailbericht met uw verzoek sturen naar pauline@lichtwerker.nu U kunt ten alle tijde verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.
Gegevens worden op een goed beveiligde computer bewaard.

Sirion opleidingen

Opleidingslocatie:
Willem Marisrade 2a
2908 CG Capelle ad IJssel
tel. +31 6 30255377

KVK 27354456
btw-id NL001624482B60
IBAN NL30 TRIO 0254746330
pauline@lichtwerker.nu