Referenties

De Opleiding tot Lichtwerker heeft me bewuster en lichter leren leven!
Bijzonder waardevol om twee jaar heel gericht tijd en ruimte te besteden aan het vol-ledig zijn.
Via dagelijkse meditaties open ik mezelf voor licht en liefde.
Het leven vanuit de Goddelijke bron ervaar ik als sprankelend, voedend en zuiverend.
Pauline, reuze bedankt voor jouw open pure wijze waarop jij deze opleiding vorm geeft.
Jouw professionele houding biedt veiligheid, zodat ieder in de opleidingsgroep tot haar recht komt en zich op eigen wijze kan ontwikkelen.
Veel succes met jouw schitterende lichtwerkopleiding, deze biedt een wezenlijke bijdrage tot een liefdevolle wereld!

Laurien, natuurgeneeskundig therapeut


Ik heb in mijn leven meerdere opleidingen en trainingen voor mijn persoonlijk en spirituele ontwikkeling gevolgd. Toch bleef het verlangen om meer in liefde te zijn.
De Opleiding tot Lichtwerker kwam onverwacht op mijn pad en na de introductiedag wist ik dat ik daar moest zijn.
Met de meditaties en de begeleiding van Pauline kwam ik steeds meer bij mijn essentie, het licht en de onvoorwaardelijke liefde in mij zelf.
Alles mag er zijn, ook de obstakels die ik tegen kwam. En ik kijk er met liefde naar.
Wat voor mij nieuw was, is dat ik er zelf niets voor hoefde te doen; ik hoef er niet hard voor te werken zoals ik altijd gewend was. Het licht en de liefde doen het werk voor mij. Loslaten en overgave…..
Ik heb me weer mogen herinneren wie ik ben.
Ik ben meer in verbinding met mijn goddelijke essentie, met meer liefde en licht bij mijzelf, mijn omgeving en bij alle dingen die ik doe.
Ik vond het een fantastische opleiding en Pauline is hierin met haar warme liefdevolle aanwezigheid voor mij erg belangrijk geweest.

Een warme groet van

Leida


Graag wil ik benoemen hoe bijzonder ondersteunend de opleiding en de lichtmeditaties zijn geweest in mijn proces van bewustwording en heling.

Ik ben van oorsprong Rooms Katholiek opgevoed, de wijze waarop ik in die periode mijn geloof beleefde was dogmatisch, onderdanig, in één vorm, koers waar ik niet van af mocht wijken. binnen een vererende energie. Ik heb mijn expressie en innerlijke kracht daarbinnen klein en aanpassend gehouden, het voelde veilig en overzichtelijk. Ik heb een pad van 16 jaar werken aan mijzelf middels meerdere trainingen, opleidingen en bewustzijnsgroepen doorlopen, na 8 jaar wikken en wegen heb ik de stap gezet en ben in 2013 gestart met de opleiding tot lichtwerker.

Er ging een nieuwe wereld voor mij open, een wereld waarbinnen ik centraal mocht staan in mijn eigen licht, waarin ik ging ervaren dat ik wel degelijk een plek een eigen ruimte mocht innemen. Binnen mijn ruimte ontstond heling op meerdere niveau’s. Ik leerde geleidelijk aan hoe ik mij met mijn licht kon verbinden. Ik werd een eigen identiteit, een eigen expressie die van waarde voelde vooral voor mijzelf. Ik ging meer stralen en werd daarmee zichtbaarder voor anderen op een ander niveau. Mijn kracht verschoof naar een andere vorm van mij uiten. Meer in afstemming op mijzelf en mijn omgeving. Daardoor veranderde mijn leven. Ik handelde steeds vaker vanuit mijn eigen kracht waarin ik meer bewust zijn op zorgvuldigheid naar mijzelf ontwikkelde.

Ik heb grote thema’s uitgewerkt zonder daarin het gevoel te hebben gemangeld te worden. Door mij in de meditaties met name meer en meer over te geven aan het licht wat door mij heen stroomt vanuit het universum in de aarde en andersom werden de harde delen in mij vanzelf zachter en konden daarmee oplossen, het bracht mij inzichten welke mij tot handelen bracht. Ik ging mij meer en meer verbinden met de warmte van de zachte Goddelijke energie. Ik ging meer van mijzelf houden, mezelf leuker vinden, Waardevoller en van betekenis. Ik kreeg meer moed om voor mijzelf te gaan staan en heb dat ook tijdens meerdere essentiële momenten ervaren.
Ik ben een proces gaan voeren naar het bisdom Haarlem omdat ik als kind 3 jaar misbruikt ben. Dit proces is intens en precies in wat goed is voor mij verlopen, ik heb mij gesteund gevoeld door het licht wat mij met name aan de positieve kant van het leven bracht. Ik leerde mijzelf te waarderen en hetgeen er gebeurt in mijn leven niet steeds op mezelf te betrekken waarmee ik mijzelf klein hield. Ik ging mijn beperkende overtuigingen en gedragspatronen steeds beter doorzien waardoor ik deze kon loslaten. Door het loslaten ontstond er vanzelf ruimte voor meer mij in mijn kracht zettend gedrag. Ik heb meer verantwoordelijkheid naar mij toe gehaald in werk en privé wat meer aansluit op mijn kwaliteiten, hierdoor groeide het gevoel van eigenwaarde.

Tevens ontwikkelde ik bewustzijn hoe ik het Goddelijk Licht, mijn geloof, op een meer bij mij passende wijze ben gaan beleven. Hierin voel ik mij thuiskomen! Thuiskomen bij mezelf en bij het grotere geheel waar ik een waardevol deelnemer van ben.
Ik voel duidelijk verbinding met mijn taak: mijzelf als lichtwerkcoach op de kaart te zetten.
Door mijn reis tijdens de opleiding tot lichtwerker aan te gaan heb ik mezelf teruggevonden in mijn oorsprong.

Ik raad een ieder die zich maar enigsinds aangetrokken voelt tot de Opleiding tot Lichtwerker aan te starten, het gewoon te gaan doen.

Liefdevolle Lichtgroet

Joke, lichtwerkcoach

Kennismaken?

Link naar de video: Ben jij een Lichtwerker?

Open ochtend: 14 december, 25 januari en 7 maart

inschrijven open ochtend

Start nieuwe groep:
4 april 2020 Schiedam

Woensdagavond meditatie