agsdi-list

Verdiepingsmodules en verdiepingsdagen

Na het behalen van het diploma of het bewijs van deelname, kun je ieder jaar meerdere verdiepingsmodules en verdiepingsdagen volgen.

Op deze pagina lees je alle informatie over de thema’s en kun je je aanmelden.

Dimensies en inwijdingen tijdens je slaapbewustzijn

Als je fysieke lichaam in rust is, wordt je bewustzijn geleid naar de dimensies waar jij een innerlijke opleiding volgt. Je ontmoet er onder andere de leden van je zielengroep, de kring van lichtwezens om je heen en wordt door Lichtmeesters op innerlijk niveau voorbereid op de volgende stap in jouw spirituele groeiproces.

verdiepingsmodule

data
22 & 23 juni van 10-17u

bijdrage
€ 250,- incl. alle live opgenomen meditaties

Andere dimensies waarin je een focus van bewustzijn bent

Deze verdiepingsdag brengt je meer innerlijke kennis en vooral ervaring omtrent andere dimensies waarin jij een focus van bewustzijn bent. Dit geeft je een nieuw, breder en completer perspectief op jouw leven en je bestaan.

verdiepingsdag

datum
29 juni van 10-17u

bijdrage
€ 125,- incl. alle live opgenomen meditaties

Verdiepingsmodule: dimensies en inwijdingen tijdens je slaapbewustzijn

Als je fysieke lichaam in rust is, wordt je bewustzijn geleid naar de dimensies waar jij een innerlijke opleiding volgt. Je ontmoet er onder andere de leden van je zielengroep, de kring van lichtwezens om je heen en wordt door Lichtmeesters op innerlijk niveau voorbereid op de volgende stap in jouw spirituele groeiproces.

Tijdens deze verdiepingsmodule worden sluiers opgelicht zodat je bewuster kunt zijn van dat wat je ‘s-nachts allemaal meemaakt. Je wordt door een bijzondere Lichtmeester meegenomen en begeleid. Deze Lichtmeester laat je zien waar je bewustzijn tijdens je slaap naartoe gaat. Ook word je gewaar van de verschillende initiaties (kleine en grote), zodat je in je dagelijkse leven gewaar kunt zijn van dat wat op ‘onbewust’ innerlijk niveau allemaal in je gaande is!

data
22 & 23 juni van 10u – 17.30u

bijdrage
€ 250,- incl. alle live opgenomen meditaties

Verdiepingsdag: andere dimensies waarin je een focus van bewustzijn bent

Aangezien je focus van bewustzijn meestal gericht is op het leven dat je nu op aarde leidt, ben je meestal niet gewaar van andere dimensies waarin je bestaat. Als je spiritueel groeit, zul je soms merken dat verschillende dimensies als het ware samenvallen. Op die momenten ervaar je zogenaamde ‘aspect zelven’. Aspecten van je grootse zelf die in andere ruimtelijke-, maar ook tijdsdimensies tot uitdrukking worden gebracht.

Deze verdiepingsdag brengt je meer innerlijke kennis en vooral ervaring omtrent andere dimensies waarin jij een focus van bewustzijn bent. Dit geeft je een nieuw, breder en completer perspectief op jouw leven en je bestaan. Want: wie of wat ben je eigenlijk? En: hoe zou je je leven leiden als je bewust zou zijn van de ‘jij’s in andere dimensies? Kortom, je wordt uitgenodigd je bewustzijn te openen en jezelf op allerlei dimensies als focus van bewustzijn te onderzoeken.

data
22 september van 10u – 17.30u

bijdrage
€ 125,- incl. alle live opgenomen meditaties

Verdiepingsmodule: Helende Handen

Zoals je in de opleiding hebt geleerd, doen het licht en de liefde het werk voor je als je een uitnodigende ruimte open houdt. Toch lijkt het wel alsof men soms op persoonlijkheidsniveau een bepaalde vorm nodig heeft. Alsof een vorm juist dat ene zetje kan geven om een verschuiving op persoonlijkheidsniveau teweeg te brengen.

Tijdens deze module gaan we spelen met het aanbieden van een uitnodigende ruimte terwijl iemand op een behandeltafel ligt. Je leert waar je op kunt letten om in je eigen licht te blijven staan, om zuiver te zijn en je handen vanuit je Goddelijke Essentie te laten bewegen. Je ervaart hoe het licht, de liefde en het bewustzijn door je handen kunnen stromen en hoe ze het werk voor je doen zonder dat je er zelf tussen zit. Tevens onderzoek je wat voor invloed deze vorm van het aanbieden van lichtsessies op jouw ervaring van het Goddelijke licht, liefde en bewustzijn heeft.

In deze verdiepingsmodule zul je veel met elkaar oefenen in het aanbieden en ontvangen van lichtsessies op een behandeltafel.

data
23 + 24 maart

bijdrage
€ 250,- incl. alle live opgenomen meditaties

Verdiepingsdag: Kosmische Kracht en de Fohat

In deze tijdsperiode is het belangrijk om vanuit licht en liefde volledig in je kracht te staan. Tijdens deze verdiepingsdag word je door een Meester van Licht begeleid. Deze Meester laat je zien en ervaren hoe je echt in je kracht komt! Je ontdekt hoe de energiestructuur van kracht is opgebouwd.

Samen met de Meester verken je de energiestructuren die krachtig lijken, maar dat in wezen niet zijn omdat ze niet zijn ontstaan uit licht en liefde.

Kracht staat in directe verbinding met jouw potentieel en de Hogere Wil. Als je waarlijk in je kracht staat, ontvouwt de Hogere Wil zich in je. Hierdoor ontstaat een immens energie- en bewustzijnsveld. Vanuit deze energie kun je waarlijk krachtig manifesteren.

Dit bewustzijnsveld geeft je tevens de basis om dat wat ook wel de Fohat genoemd wordt te ervaren: de kosmische kracht, een van de onderliggende energieën van het bestaan. Door je hier op af te stemmen, breng je jezelf nog meer in het hier en nu!

data

bijdrage

Verdiepingsdag: het verkennen van verschillende tijdsdimensies

Tijd is een bijzonder element op aarde en maakt duidelijk deel uit van je dagelijkse leven. De meeste mensen ervaren tijd als iets dat vaststaat, terwijl tijd juist heel dynamisch is!

Tijdens deze verdiepingsdag leer je de dynamiek van tijd kennen.
Je ontmoet een Meerster van Tijd. Deze meester begeleidt je in het verkennen van verschillende tijdsdimensies. Als je bewustzijn open en ontvankelijk is, kun je je openen voor tijdservaringen op allerlei niveaus: je persoonlijkheid, ziel en je Goddelijke Essentie.

Je begint ‘de factor tijd’ te doorgronden. Als je dat doet, kun je er soepel mee spelen. Je leert dan ook hoe je tijd kunt versnellen of juist kunt verlengen!

data

bijdrage

Verdiepingsdag: het verder opbouwen van de Antahkarana

De zuil van licht wordt in de spirituele literatuur ook wel de Antahkarana, of de regenboogbrug genoemd. Het vormt de verbinding van licht tussen je persoonlijkheid, hogere zelf, ziel en je Goddelijke Essentie.

Tijdens deze verdiepingsdag gaan we de zuil van licht verder verkennen. In meditaties en oefeningen zullen we spelen met allerlei praktische toepassingen. Bovendien zul je op dieper niveau kunnen ervaren uit welke energiefrequenties de zuil is opgebouwd en hoe ze een hogere trilling aannemen als je je meer verbindt met je Goddelijke Essentie. Ook het belang van de opbouw van de Antahkarana in je spirituele groeiproces komt aan de orde.

data

bijdrage

Verdiepingsmodule: het effect van licht op je fysieke energiesystemen

Lichtwerkers creëren een nieuw energiesysteem. Dit systeem was altijd al latent aanwezig en wordt tijdens het transformatieproces geactiveerd. In meditaties en oefeningen verken je dit nieuwe systeem. Je onderzoekt de werking van het licht en de liefde van je Goddelijke Essentie op celniveau, in je moleculen, atomen en je DNA. Het celgeheugen dat je wellicht al vele levens bij je draagt, wordt in het licht en de liefde getransformeerd. Het licht neemt je in alles mee zodat je je lichaam en je cellen van binnenuit kunt waarnemen. Deze lichtreis door je fysieke lichaam opent een heel nieuw universum voor je!

Kortom, je maakt een diepgaande reis in je fysieke lichaamsstructuren.
Naast bovenstaande verkennen we een ander interessant gegeven: hoe komt het dat wanneer je volledig op je Goddelijke Essentie bent afgestemd, het soms net is alsof je geen fysieke lichaam hebt. In meditaties verken en onderzoek je waar het omslagpunt ligt en zie je hoe kun je daar bewust gebruik van kunt maken.

data

bijdrage

Verdiepingsdag: afstemming nieuwe licht- en energiestromen

Het wordt een bijzonder jaar! Nieuwe en krachtige energie- en lichtstromen bereiken de aarde. Ieder lichtdeeltje bevat immens bewustzijn vol verfijning en informatie. Je kunt je misschien voorstellen dat het belangrijk is om je als lichtwerker op deze energiestromen af te stemmen. Dat doen we tijdens deze verdiepingsdag!

De verfijnde lichtfrequenties kun je soepel in je energiesystemen toelaten. Zo kun je als lichtwerker ook in roerige tijden heel stabiel en gecentreerd in je licht zijn. Je bent een baken van licht: voor jezelf en je naaste omgeving, maar ook voor de mensheid en het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt.

ijdens de meditaties word je op een dieper niveau bewust van jezelf als baken van licht. De samenwerking met de wezens van licht wordt versterkt. Je ontvangt informatie en opent je voor het hoogste potentieel. Van daaruit onderzoek en verken je wat dit jaar voor jou in petto heeft!

Heel bijzonder: we zijn als groep uitgenodigd naar Shamballa te reizen om samen met de lichtmeesters energiewerk voor de planeet aarde en de mensheid te doen.

data

bijdrage

Verdiepingsweekend: Lichtwerk vanuit de Akasha kronieken

De bewustzijnslaag waarin alles wat was, is en zal zijn is opgeslagen wordt ook wel Akasha genoemd. In Akasha kun je je afstemmen op informatie over de reis van je ziel op aarde: jouw Akasha kroniek.

Tijdens dit verdiepingsweekend bekijk je vanuit je Goddelijke Essentie jouw zielenreis, de verschillende levens die je op aarde hebt geleid en de lessen die je daaruit hebt geleerd en aan het leren bent. Door dit te doen zul je merken dat puzzelstukjes op hun plek vallen en je compleet, heel wordt.

Naast het lezen van je eigen Akasha kroniek, ervaar je hoe het is om de kronieken voor anderen te lezen. Dit doe je vanuit de uitnodigende ruimte vol licht, liefde en bewustzijn.

data

bijdrage

Verdiepingsdag: de belichaming van je Goddelijke Essentie

Nu je hebt ervaren hoe het is om alles in jezelf te transformeren en vanuit het licht, de liefde en het bewustzijn van je Goddelijke Essentie te leven, is het belangrijk je Goddelijke Essentie op steeds diepere niveaus te belichamen. Je persoonlijkheid wordt op steeds diepere niveaus in het Goddelijke licht en liefde opgenomen.

Dit betekent dat je de verfijning die continu plaatsvindt in en door je heen laat stromen zodat het universum je als instrument kan blijven gebruiken om specifieke lichtfrequenties op aarde te brengen. Vaak vergt dit proces een zekere mate van onderhoud en een steeds ruimer en verfijnder bewustzijn.
Tijdens deze verdiepingsdag krijg je allerlei handvatten aangereikt waardoor je nog bewuster je Goddelijke Essentie kunt belichamen. Niet enkel in meditaties, juist ook in je dagelijkse leven!

data

bijdrage

Verdiepingsmodule: stervensbegeleiding vanuit licht

Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met het proces van sterven. Soms bij een naaste of bij jezelf. Soms bij mensen waar je verder van af staat.

In deze module Stervensbegeleiding vanuit Licht besteden we aandacht aan de wijze waarop je als lichtwerker tijdens een stervensproces ondersteuning kunt bieden.

Hoe je stabiel in je licht kunt zijn en blijven als jij of een ander op wat voor manier dan ook wordt geconfronteerd met de eindigheid van het aardse bestaan. Wat je vanuit je Goddelijke Essentie en samen met de wezens van licht kunt betekenen door gewoonweg mee te gaan met de stroom.
Allerlei situaties en thema’s komen aan de orde.

data

bijdrage

Verdiepingsdag: afstemming op nieuwe energieën

Momenteel bereiken steeds meer golven met nieuw bewustzijn en daarmee nieuwe energieën de aarde. Als je jouw energiesysteem en licht daar op afstemt, kun je soepel met de beweging meegaan en de nieuwe energieën in je leven verwelkomen. Een nieuw potentieel aan mogelijkheden wordt voor je geopend.

Nieuw bewustzijn brengt beweging en daarmee in eerste instantie vaak weerstand teweeg. Oude vormen worden losgeweekt, nieuwe vormen dienen zich aan. Dit kun je misschien in jezelf, maar ook in de veranderende omstandigheden in de wereld van nu waarnemen.

Door bewust, speels en licht met de energieën om te gaan, ga je ze doorgronden, worden ze toegankelijk en kun je ze aarden. Weerstand verdwijnt.

Jouw rol in het grotere geheel wordt op een dieper niveau verhelderd. Je ervaart hoe je dit nieuwe bewustzijn, deze bijzondere energieën voor jezelf, de mensheid en de aarde kunt inzetten.

data

bijdrage

Verdiepingsdag: de grondtoon van je wezen, de onderliggende klank van je bestaan

Net zoals het universum uit klank is ontstaan, is de creatie van jouw wezen op klank gebaseerd. Tijdens deze dag ervaar je jouw grondtoon, de unieke, innerlijke klank van je essentie. Deze klinkt door heel je wezen heen: van je essentie naar je ziel en van daaruit naar je persoonlijkheid met al haar prachtige facetten.

Door deze dag ontdek en ervaar je op diepere niveaus wat jouw energetische basis is en hoe deze tot stand is gekomen. Hiermee ervaar je een diepere verbinding met de eenheid van het universum.

Je ontdekt hoe jouw innerlijke klank zich vertaalt in een basiskwaliteit. Als je bewust bent afgestemd op deze klank en basiskwaliteit, ervaar je hoe uniek jouw energetische samenstelling is en hoe het universum mede daardoor door je heen kan werken.

data

bijdrage