agsdi-list

Verdiepingsmodules

Na afronding van de opleiding kun je ieder jaar meerdere verdiepingsdagen en modules volgen.

Interesse?

Woon een introductie bij:
donderdag 7 maart 20 uur, online

Start nieuwe groep: 23 maart, je kunt kiezen: meedoen in Capelle ad IJssel of online

Actuele verdiepingsmodules:

Verdiepingsdag: heling door afstemming op Lichtfrequenties

Nu je steeds krachtiger in je centrum van licht staat, heb je toegang tot steeds hogere lichtfrequenties. Deze lichtfrequenties brengen je sowieso meer verfijning en bewustzijn. Ze zijn tevens te gebruiken om je op dieper niveau te helen.

Tijdens deze verdiepingsdag leer je hoe je lichtfrequenties toe kunt passen bij fysieke, emotionele en mentale processen waar je wellicht af en toe of regelmatig door wordt uitgenodigd.

Deze nieuwe ontdekkingsreis geeft je ervaring en inzicht in de wijze waarop helingsprocessen door middel van de afstemming op precies de juiste lichtfrequenties in gang worden gezet!

Deze dag is zowel fysiek in Capelle aan den IJssel als online te volgen.
Je bent van harte welkom!

datum
16 maart van 10 – 17 uur

locatie
Keuze: zowel fysiek in Capelle aan den IJssel als online via Zoom

bijdrage
€ 125,- incl. alle live opgenomen meditaties

8 + 9 =

Overzicht eerdere verdiepingsmodules:

dimensies vallen samen: de creatiekracht van je ziel wordt geopenbaard

Nu de poort vanuit Al Dat Is zich blijft openen, wordt de hoeveelheid licht, liefde, hogere wijsheid en bewustzijn grootser en intenser. Alles waar je je op richt wordt uitvergroot!
Deze ontwikkelingen vragen om een zuivere afstemming zodat je bewust bent van dat wat je toelaat, stabiliteit creëert en de openbaringen en creatiekracht van je ziel kunt blijven volgen.

Tijdens deze module besteden we aandacht aan:
– een nieuwe vorm van aarding
– stabiliteit in zuivere afstemming
– de wijze waarop je ziel wordt aangestuurd door Al Dat Is
– de creatiekracht vanuit het zielsbewustzijn (in meer dimensies dan je ws ooit voor mogelijk hebt gehouden)
– afstemming op de verdere ontvouwing van je zielsmissie
– je creativiteit, enthousiasme en potentieel
– een steeds dieper doorgronden van jouw rol in het grotere geheel
– en jawel: praktische toepassingen

Een nieuwe poort opent zich: de verfijning van je lichtlichaam en een diepere ervaring van je zielsmissie

Wellicht heb je al gemerkt dat een nieuwe poort zich aan het openen is. Het is alsof verschillende dimensies dichter naar elkaar toe bewegen. Dat heeft invloed op de structuur, de verfijning en ervaring van ruimte in je lichtlichaam.

Je lichtlichaam wordt op dieper niveau afgestemd op je zielsmissie. Het bewustzijn ervan stroomt in al je energiesystemen.

Door je steeds bewuster te worden van het bewustzijn dat vrijkomt doordat de poort zich opent, zul je merken dat je ziel nog directer tot je spreekt, in je is.
Het bewustzijn van je ziel brengt je meer dan je denkt: bewust leven vanuit afstemming en de vervulling van je zielsmissie.

Tijdens deze dag besteden we aandacht aan:
– het bewustzijn dat vrijkomt doordat de poort zich opent
– de vertaling van het bewustzijn in een nieuwe verfijning, structuur, ervaring en een bijzondere ruimte in je lichtlichaam
– je zielsmissie vanuit het nieuwe bewustzijn (verrassingen zijn niet uitgesloten!)
– jouw/het leven als ziel op aarde

Ultieme vrijheid

Ultieme vrijheid is te verwezenlijken! Tijdens deze verdiepingsmodule besteden we aandacht aan het doorgronden hoe culturele en oude energiestructuren, verwachtingen, overtuigingen en patronen je onbewust in een bepaald stramien houden. Dit weten en ervaren geeft je de sleutel tot bevrijding!

Door middel van meditaties, speelse oefeningen en uitleg kun je volledig loskomen van de beperkingen in jezelf en het collectieve bewustzijn en de onbegrensde vrijheid van zijn ervaren. Vanuit dat bewustzijn ga je creëren en manifesteren waarbij zowel je levensmissie als de expressie van jouw zijn als lichtwezen op aarde aan bod komt. Je onderzoekt en verkent hoe je je leven vanuit een nieuwe afstemming en volledige vrijheid in wilt richten.

de verfijnde afstemming op de nieuwe golf vol informatie en inspiratie

Nadat we al een eerste glimp mochten opvangen van de nieuwe, grootse golf vol bewustzijn, inspiratie en informatie die de aarde momenteel bereikt, is inmiddels duidelijk dat deze golf veel meer voor ons in petto heeft!

Tijdens deze verdiepingsdag kun je je verder openen waardoor het bewustzijn, de inspiratie en informatie op verrassende wijze en op verfijnde niveaus tot je komt en zich in jou openbaart.

Alles waar je focus op is gericht, wordt aangeraakt. De inspiratie opent je creativiteit, processen van zelfheling worden in gang gezet, de informatie creëert nieuw leven in je mentale lichaam, je levensmissie en oneindige potentieel worden helderder en nog meer ‘wakker’.

De verfijning brengt een diepe ervaring van eenheid met het universum. Het bewustzijn dat jij daar op jouw unieke wijze uitdrukking aan geeft, groeit.

Op diep niveau ervaren dat alles zich in jou bevindt

Alles wat in de buitenwereld vanzelfsprekend is, is aan het veranderen. De ene na de andere ‘crisis’ komt naar boven en duurt voort.

Deze roerige periode is een grootse uitnodiging om te blijven ervaren dat alles zich in jou bevindt.

Tijdens de verdiepingsmodule wordt o.a. aandacht besteed aan het volgende:
Wat er in jou gebeurt als de turbulentie in de buitenwereld toeneemt.
Of en waarin je afhankelijk denkt te zijn van uiterlijke omstandigheden.
Hoe je het bewustzijn van overvloed op diepere niveaus kunt toelaten
Voor welk nieuw bewustzijn jij je mag openen.
Hoe de daaruit voortvloeiende overtuigingen, patronen en gewoontes afgestemd blijven op het hoogste en lichtste licht.

Als je doorgrondt hoe alles zich in jou bevindt en vooral hoe je je ertoe verhoudt, ontdek je:
– dat er geen schaarste bestaat
– dat je energetisch zelfvoorzienend bent en hoe dat zich op aarde vertaalt
– waar je door beinvloed wordt en hoe dat in je doorwerkt
– dat en hoe je nog stabieler in je licht en liefde kunt blijven
– hoe je om kunt gaan met turbulentie
– dat en hoe je op dieper niveau deel uitmaakt van het grotere geheel
– dat je echt niet afhankelijk bent van uiterlijke omstandigheden

Verdiepingsdag: je openen voor bewustzijn met nieuwe lichtcodes

In de verruiming en de verfijning die gaande zijn, ontstaan steeds meer openingen naar nieuw bewustzijn. Wat een rijkdom!

Dit bewustzijn bevat frequenties met lichtcodes. Deze codes zijn nieuw: het is de eerste periode waarin deze codes de planeet aarde bereiken.

Tijdens deze dag zul je je op dit bewustzijn afstemmen en ervaren hoe je het nieuwe kunt toelaten. Zo zullen de codes zich in jouw bewustzijn en in jouw energiesystemen vertalen.

Naast meditaties doen we een aantal oefeningen om het nieuwe bewustzijn en de lichtcodes in je dagelijkse leven te omarmen.

Het nieuwe bewustzijn en de nieuwe lichtcodes activeren de unieke creatieve expressie van jezelf en daarmee je authenticiteit!

 

Verdiepingsmodule: een nieuw ritme, omgaan met ascensie verschijnselen

Naast dat het een roerige periode is waarin alles wat ooit onder het tapijtje geschoven is aan de oppervlakte komt en zich behoorlijk aan het uitleven is, is er op aarde nog iets groters gaande.

De zwaartekracht, de factor tijd en het magnetisch veld maken enorme verschuivingen door. De planeet aarde neemt als het ware een nieuw ritme aan. Dit heeft invloed op jouw energie en afstemming!

Met Ascentie verschijnselen worden, naast dat wat tijdens je transformatieproces aan de oppervlakte komt, ook de misschien wat minder bekende ervaringen bedoeld.

Zo voelen veel lichtwerkers zich bijvoorbeeld in meer of mindere mate moe, hebben een licht gevoel in het hoofd, ervaren een nieuwe wijze van aarding of hebben soms andere fysieke ervaringen.

Ook emotioneel, mentaal en spiritueel kan er van alles in beweging zijn gebracht. Er ontstaat soms een gevoel van impasse en niet meer weten waar je je op kunt richten. Van alles wat je eerder zo belangrijk vond kan aan het verschuiven zijn en soms dobber je gewoonweg mee op de stroom

Ook jij neemt een nieuw onderliggend ritme aan!
Misschien herken je door bovenstaande omschrijving dat er ook grootse verschuivingen in jou plaatsvinden.

Kortom, de transitie van de planeet aarde en de mensheid is in een stroomversnelling geraakt en daarmee een stuk dynamischer geworden. Dit vraagt om een complete herijking van jouw energiesystemen op jouw nieuwe ritme en op het nieuwe ritme dat de planeet aarde aanneemt.

 

Verdiepingsmodule: Het Goddelijke Licht in je nervus vagus en meer..

In deze tijdsperiode verschuift er veel op innerlijke en uiterlijke niveaus. Iedere lichaamscel herinnert zich de oorsprong, het lichaam vormt zich naar het nieuwe bewustzijn dat het steeds maar weer aanneemt. Dat proces zet zich voort!
Er ontstaat een nieuw fysiek lichaam als uitdrukking van het Goddelijke.

Ook ons zenuwstelsel heeft al veel licht aangenomen. In de komende periode zal de hoeveelheid licht toenemen.

De lichtmeesters hebben aangegeven dat het juist nu belangrijk is om het Goddelijke licht, liefde en bewustzijn in je zenuwstelsel te laten stromen.
Met name in de nervus vagus, de zwervende zenuw, die van oudsher je reactie op gebeurtenissen aanstuurt: ‘freez, fight or flight’.  Oude en onbewuste patronen worden getransformeerd.

De ‘frees, fight or flight’ reacties kunnen onbewust van toepassing zijn (geweest) op o.a. de wijze waarop je reageert op de huidige verschuivingen op aarde.  

Na het bevrijden van oude patronen, kun je vanuit zuivere afstemming onderzoeken wat jouw rol in het hier en nu op aarde is en hoe je je wenst te verhouden tot dat wat er gaande is. Dit neem je mee in je dagelijkse leven.

Verdiepingsdag: De aarde, onze prachtige planeet

Tijdens deze dag kun je op steeds diepere niveaus ervaren hoe de aarde je een prachtig, liefdevol en uitdagend ‘speelterrein’ biedt om te ervaren en je bewustzijn te verruimen!

We besteden ondermeer aandacht aan:
– het openen voor- en afstemmen op de geometrische patronen en energetische structuren waaruit de planeet aarde is opgebouwd
– het ontstaan van zwaartekracht en tijd, de invloed en huidige verschuivingen
– de verfijnde energetische structuren waardoor alles en iedereen op aarde verbonden is en communiceert
–  de wijze waarop je vrijelijk op aarde kunt zijn
–  bewustwording van de omgang met polariteit en het overstijgen ervan
– een initiatie vanuit de aarde

Verdiepingsmodule: Het ontstaan en de dynamiek van alle niveaus van je levensmissie, de uitvoering en voltooiing

Je levensmissie is dynamisch en uit allerlei niveaus opgebouwd!
Tijdens deze verdiepingsmodule word je door de Lichtmeesters uitgenodigd bewust te worden van het proces waarin je ‘ja’ hebt gezegd tegen je levensmissie.

Je maakt contact met jouw wezen voordat je op aarde incarneerde tot aan het moment dat je incarnatieproces en daarmee je missie is afgerond.

Dieperliggende redenen voor het aanvaarden van je levensmissie worden verhelderd. De samenwerking met groepen Lichtwezens en je zielengroep wordt verduidelijkt. Je zult merken dat dit bewustzijn heel je wezen raakt.

Doordat je in bewustzijn en verfijnd licht wordt meegenomen, zie je de dynamiek in de energie van je levensmissie. Je gaat je er op een nieuw niveau mee verhouden. 

Je levensmissie behoeft niet altijd een specifieke vorm. Echter is het goed om, zeker in deze tijdsperiode, met het nieuwe bewustzijn je missie te herijken.

Na deze bewustwording en herijking, stel je je open voor nieuwe inzichten en inspiratie. Niet enkel over je levensmissie zelf, ook over de uitvoering en voltooiing ervan.

Verdiepingsdag: Leven vanuit de vijfde dimensie

We zitten midden in de transitie. Er is veel in ieder individu en de wereld gaande.
Tijdens deze dag gaan we hier uitgebreid op in. Je ervaart de ware aard van de transitie die gaande is.
Vanuit afstemming word je gewaar wat jij kunt doen om jouw transitie op alle niveaus soepel en licht te ondersteunen.

Het is een bijzondere tijd. Het collectieve bewustzijn laat krachtig van zich horen. Juist met meer bewustzijn kun je deze periode als licht, liefdevol, krachtig en enorm kansrijk ervaren en boven de lagere energieen van het collectief uitstijgen.

Ben je er klaar voor?

Verdiepingsdag: Opstaan als Lichtwerker en volledig JA zeggen!

Deze tijd vraagt een steeds krachtiger commitment om datgene in vorm te brengen wat vanuit de hogere wil wordt geïnitieerd!
We bevinden ons midden in een transitie. De aarde met al haar levensvormen heeft jou als Lichtwerker nodig. Dit is het moment!

Tijdens deze dag word je door de Lichtmeesters naar een veld vol inspiratie geleid. Daar wordt voor jou een uitnodigende ruimte opengehouden waarin je volledig wordt afgestemd op de hogere wil. Zo maak je op een diep niveau kennis met dat wat nu door je heen wil stromen en kun je je openen voor inspiratie die volop aanwezig is.
Dat wat door je heen wil stromen kan iets praktisch zijn of een bepaalde materiële vorm hebben, maar dat hoeft niet. Je kunt je ook ontwikkelen in het ‘zijn’ en de verruiming!

Jouw rol in het proces wat nu op aarde en in het grotere geheel gaande is wordt duidelijk. Daar mag je volledig ‘JA’ tegen zeggen! Door dat te doen, ben je in verbinding met dat wat het Goddelijke Plan genoemd wordt. Jouw grootste potentieel ontvouwt zich.
Je kúnt je gewoonweg niet meer kleiner houden dan je bent.

Het wordt duidelijk wat je te doen hebt. Vanuit afstemming en mijmering maak je een plan de campagne zodat je jouw manifestatie nog meer in vorm brengt!
Hierbij word je vanuit licht en bewustzijn door de groep ondersteund.

Na deze dag ga je aan de slag: mijmeren, mediteren en onderneem je op het juiste moment actie. We spreken een datum af voor een online groepsbijeenkomst om de  ontwikkelingen door te nemen en elkaar verder te ondersteunen!

Verdiepingsmodule: helen en harmoniseren van je mannelijke- en vrouwelijke energielichamen

Iedereen heeft zowel een mannelijk als vrouwelijk energielichaam. Meestal identificeer je jezelf met één ervan.  Soms blijft het andere deel wat onderbelicht terwijl het bewust of onbewust ook om de nodige aandacht vraagt.

Vanuit afstemming op je Goddelijke Essentie en onder begeleiding van een Lichtmeester verken en transformeer je beide energielichamen. Daarbij richt je je niet enkel op het leven waar je nu op gefocust bent. Ook andere levens waarin je als man of vrouw je leven leidt krijgen de nodige aandacht. Identificaties worden zichtbaar.

Via de Akasha kronieken kun je de rode draad van je vrouwelijke en mannelijke energieen door al je levens heen waarnemen. Door het Goddelijke het werk te laten doen, kun je alle beperkingen die je tegenkomt loslaten. 

Langzamerhand zul je merken dat er in beide energielichamen ruimte ontstaat om in zekere zin samen te smelten en een eenheid te creëren. Door dat toe te laten word je op diep niveau geheeld. Er ontstaat heelheid op alle niveaus van je wezen.
Deze heelheid zal ook in je dagelijkse leven tot uitdrukking komen!

Verdiepingsdag: wie ben je eigenlijk?

Aangezien je focus van bewustzijn vooral gericht is op het leven dat je nu op aarde leidt, ben je meestal niet gewaar van andere dimensies waarin je bestaat.

Als je spiritueel groeit, zul je soms merken dat verschillende dimensies als het ware samenvallen. Op die momenten ervaar je andere delen van het grootse wezen dat je bent. Delen van je grootse zelf die in andere ruimtelijke-, maar ook tijdsdimensies tot uitdrukking worden gebracht.

Deze verdiepingsdag brengt je meer innerlijke kennis en vooral ervaring van de andere dimensies waar jij ook op gericht bent. Dit geeft je een nieuw, breder en completer perspectief op jouw leven en je bestaan.

Want: wie ben je eigenlijk? En: hoe zou je je leven leiden als je bewust zou zijn van de ‘jij’s in andere dimensies?

Kortom, je wordt uitgenodigd je bewustzijn te openen en jezelf in allerlei dimensies te verkennen!

Verdiepingsmodule: dimensies en inwijdingen tijdens je slaapbewustzijn

Als je fysieke lichaam in rust is, wordt je bewustzijn geleid naar de dimensies waar jij een innerlijke opleiding volgt. Je ontmoet er onder andere de leden van je zielengroep, de kring van lichtwezens om je heen en wordt door Lichtmeesters op innerlijk niveau voorbereid op de volgende stap in jouw spirituele groeiproces.

Tijdens deze verdiepingsmodule worden sluiers opgelicht zodat je bewuster kunt zijn van dat wat je ‘s-nachts allemaal meemaakt. Je wordt door een bijzondere Lichtmeester meegenomen en begeleid. Deze Lichtmeester laat je zien waar je bewustzijn tijdens je slaap naartoe gaat. Ook word je gewaar van de verschillende initiaties (kleine en grote), zodat je in je dagelijkse leven gewaar kunt zijn van dat wat op ‘onbewust’ innerlijk niveau allemaal in je gaande is!

Verdiepingsmodule: Helende Handen

Zoals je in de opleiding hebt geleerd, doen het licht en de liefde het werk voor je als je een uitnodigende ruimte open houdt. Toch lijkt het wel alsof men soms op persoonlijkheidsniveau een bepaalde vorm nodig heeft. Alsof een vorm juist dat ene zetje kan geven om een verschuiving op persoonlijkheidsniveau teweeg te brengen.

Tijdens deze module gaan we spelen met het aanbieden van een uitnodigende ruimte terwijl iemand op een behandeltafel ligt. Je leert waar je op kunt letten om in je eigen licht te blijven staan, om zuiver te zijn en je handen vanuit je Goddelijke Essentie te laten bewegen. Je ervaart hoe het licht, de liefde en het bewustzijn door je handen kunnen stromen en hoe ze het werk voor je doen zonder dat je er zelf tussen zit. Tevens onderzoek je wat voor invloed deze vorm van het aanbieden van lichtsessies op jouw ervaring van het Goddelijke licht, liefde en bewustzijn heeft.

In deze verdiepingsmodule zul je veel met elkaar oefenen in het aanbieden en ontvangen van lichtsessies op een behandeltafel.

Verdiepingsdag: Kosmische Kracht en de Fohat

In deze tijdsperiode is het belangrijk om vanuit licht en liefde volledig in je kracht te staan. Tijdens deze verdiepingsdag word je door een Meester van Licht begeleid. Deze Meester laat je zien en ervaren hoe je echt in je kracht komt! Je ontdekt hoe de energiestructuur van kracht is opgebouwd.

Samen met de Meester verken je de energiestructuren die krachtig lijken, maar dat in wezen niet zijn omdat ze niet zijn ontstaan uit licht en liefde.

Kracht staat in directe verbinding met jouw potentieel en de Hogere Wil. Als je waarlijk in je kracht staat, ontvouwt de Hogere Wil zich in je. Hierdoor ontstaat een immens energie- en bewustzijnsveld. Vanuit deze energie kun je waarlijk krachtig manifesteren.

Dit bewustzijnsveld geeft je tevens de basis om dat wat ook wel de Fohat genoemd wordt te ervaren: de kosmische kracht, een van de onderliggende energieën van het bestaan. Door je hier op af te stemmen, breng je jezelf nog meer in het hier en nu!

Verdiepingsdag: het verkennen van verschillende tijdsdimensies

Tijd is een bijzonder element op aarde en maakt duidelijk deel uit van je dagelijkse leven. De meeste mensen ervaren tijd als iets dat vaststaat, terwijl tijd juist heel dynamisch is!

Tijdens deze verdiepingsdag leer je de dynamiek van tijd kennen.
Je ontmoet een Meerster van Tijd. Deze meester begeleidt je in het verkennen van verschillende tijdsdimensies. Als je bewustzijn open en ontvankelijk is, kun je je openen voor tijdservaringen op allerlei niveaus: je persoonlijkheid, ziel en je Goddelijke Essentie.

Je begint ‘de factor tijd’ te doorgronden. Als je dat doet, kun je er soepel mee spelen. Je leert dan ook hoe je tijd kunt versnellen of juist kunt verlengen!

Verdiepingsdag: het verder opbouwen van de Antahkarana

De zuil van licht wordt in de spirituele literatuur ook wel de Antahkarana, of de regenboogbrug genoemd. Het vormt de verbinding van licht tussen je persoonlijkheid, hogere zelf, ziel en je Goddelijke Essentie.

Tijdens deze verdiepingsdag gaan we de zuil van licht verder verkennen. In meditaties en oefeningen zullen we spelen met allerlei praktische toepassingen. Bovendien zul je op dieper niveau kunnen ervaren uit welke energiefrequenties de zuil is opgebouwd en hoe ze een hogere trilling aannemen als je je meer verbindt met je Goddelijke Essentie. Ook het belang van de opbouw van de Antahkarana in je spirituele groeiproces komt aan de orde.

Verdiepingsmodule: het effect van licht op je fysieke energiesystemen

Lichtwerkers creëren een nieuw energiesysteem. Dit systeem was altijd al latent aanwezig en wordt tijdens het transformatieproces geactiveerd. In meditaties en oefeningen verken je dit nieuwe systeem. Je onderzoekt de werking van het licht en de liefde van je Goddelijke Essentie op celniveau, in je moleculen, atomen en je DNA. Het celgeheugen dat je wellicht al vele levens bij je draagt, wordt in het licht en de liefde getransformeerd. Het licht neemt je in alles mee zodat je je lichaam en je cellen van binnenuit kunt waarnemen. Deze lichtreis door je fysieke lichaam opent een heel nieuw universum voor je!

Kortom, je maakt een diepgaande reis in je fysieke lichaamsstructuren.
Naast bovenstaande verkennen we een ander interessant gegeven: hoe komt het dat wanneer je volledig op je Goddelijke Essentie bent afgestemd, het soms net is alsof je geen fysieke lichaam hebt. In meditaties verken en onderzoek je waar het omslagpunt ligt en zie je hoe kun je daar bewust gebruik van kunt maken.

Verdiepingsdag: afstemming nieuwe licht- en energiestromen

Het wordt een bijzonder jaar! Nieuwe en krachtige energie- en lichtstromen bereiken de aarde. Ieder lichtdeeltje bevat immens bewustzijn vol verfijning en informatie. Je kunt je misschien voorstellen dat het belangrijk is om je als lichtwerker op deze energiestromen af te stemmen. Dat doen we tijdens deze verdiepingsdag!

De verfijnde lichtfrequenties kun je soepel in je energiesystemen toelaten. Zo kun je als lichtwerker ook in roerige tijden heel stabiel en gecentreerd in je licht zijn. Je bent een baken van licht: voor jezelf en je naaste omgeving, maar ook voor de mensheid en het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt.

ijdens de meditaties word je op een dieper niveau bewust van jezelf als baken van licht. De samenwerking met de wezens van licht wordt versterkt. Je ontvangt informatie en opent je voor het hoogste potentieel. Van daaruit onderzoek en verken je wat dit jaar voor jou in petto heeft!

Heel bijzonder: we zijn als groep uitgenodigd naar Shamballa te reizen om samen met de lichtmeesters energiewerk voor de planeet aarde en de mensheid te doen.

Verdiepingsdag: de belichaming van je Goddelijke Essentie

Nu je hebt ervaren hoe het is om alles in jezelf te transformeren en vanuit het licht, de liefde en het bewustzijn van je Goddelijke Essentie te leven, is het belangrijk je Goddelijke Essentie op steeds diepere niveaus te belichamen. Je persoonlijkheid wordt op steeds diepere niveaus in het Goddelijke licht en liefde opgenomen.

Dit betekent dat je de verfijning die continu plaatsvindt in en door je heen laat stromen zodat het universum je als instrument kan blijven gebruiken om specifieke lichtfrequenties op aarde te brengen. Vaak vergt dit proces een zekere mate van onderhoud en een steeds ruimer en verfijnder bewustzijn.
Tijdens deze verdiepingsdag krijg je allerlei handvatten aangereikt waardoor je nog bewuster je Goddelijke Essentie kunt belichamen. Niet enkel in meditaties, juist ook in je dagelijkse leven!

Verdiepingsmodule: stervensbegeleiding vanuit licht

Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met het proces van sterven. Soms bij een naaste of bij jezelf. Soms bij mensen waar je verder van af staat.

In deze module Stervensbegeleiding vanuit Licht besteden we aandacht aan de wijze waarop je als lichtwerker tijdens een stervensproces ondersteuning kunt bieden.

Hoe je stabiel in je licht kunt zijn en blijven als jij of een ander op wat voor manier dan ook wordt geconfronteerd met de eindigheid van het aardse bestaan. Wat je vanuit je Goddelijke Essentie en samen met de wezens van licht kunt betekenen door gewoonweg mee te gaan met de stroom.
Allerlei situaties en thema’s komen aan de orde.

Verdiepingsdag: afstemming op nieuwe energieën

Momenteel bereiken steeds meer golven met nieuw bewustzijn en daarmee nieuwe energieën de aarde. Als je jouw energiesysteem en licht daar op afstemt, kun je soepel met de beweging meegaan en de nieuwe energieën in je leven verwelkomen. Een nieuw potentieel aan mogelijkheden wordt voor je geopend.

Nieuw bewustzijn brengt beweging en daarmee in eerste instantie vaak weerstand teweeg. Oude vormen worden losgeweekt, nieuwe vormen dienen zich aan. Dit kun je misschien in jezelf, maar ook in de veranderende omstandigheden in de wereld van nu waarnemen.

Door bewust, speels en licht met de energieën om te gaan, ga je ze doorgronden, worden ze toegankelijk en kun je ze aarden. Weerstand verdwijnt.

Jouw rol in het grotere geheel wordt op een dieper niveau verhelderd. Je ervaart hoe je dit nieuwe bewustzijn, deze bijzondere energieën voor jezelf, de mensheid en de aarde kunt inzetten.

Verdiepingsdag: de grondtoon van je wezen, de onderliggende klank van je bestaan

Net zoals het universum uit klank is ontstaan, is de creatie van jouw wezen op klank gebaseerd. Tijdens deze dag ervaar je jouw grondtoon, de unieke, innerlijke klank van je essentie. Deze klinkt door heel je wezen heen: van je essentie naar je ziel en van daaruit naar je persoonlijkheid met al haar prachtige facetten.

Door deze dag ontdek en ervaar je op diepere niveaus wat jouw energetische basis is en hoe deze tot stand is gekomen. Hiermee ervaar je een diepere verbinding met de eenheid van het universum.

Je ontdekt hoe jouw innerlijke klank zich vertaalt in een basiskwaliteit. Als je bewust bent afgestemd op deze klank en basiskwaliteit, ervaar je hoe uniek jouw energetische samenstelling is en hoe het universum mede daardoor door je heen kan werken.