De grondtoon van je wezen, de onderliggende klank van je bestaan