Voor wie?

De opleiding staat open voor lichtwerkers die zich op persoonlijk- en/of professioneel niveau verder willen ontwikkelen en hun licht op aarde bewust willen leren inzetten.

Ben jij een lichtwerker?
Als je je naar deze informatie toegetrokken voelt, ben je waarschijnlijk een lichtwerker!
Wellicht herken je jezelf in een aantal van deze kenmerken:

- je ervaart de wereld anders dan de meeste mensen om je heen.
- je weet dat je een missie hebt, ook al weet je misschien nog niet wat je missie precies inhoudt.
- soms vind je het leven op aarde lastig.
- je hebt soms moeite te begrijpen hoe energieën op aarde werken.
- je weet dat je op aarde gekomen bent om te helpen.
- het licht in jou is wakker en je wilt je er verder in ontwikkelen.
- je voelt veel liefde voor de aarde, mensen, dieren en alle andere levensvormen.
- je voelt dat het universum je thuis is
- soms heb je heimwee en wil je graag naar huis
- je ervaart een groots potentieel in jezelf.
- je voelt je een pionier, leider, heler of leraar.
- je wilt spiritueel groeien.
- je staat open om je innerlijke wereld te verkennen.
- er is een diep innerlijk verlangen jouw aandeel te leveren aan het creëren van een nieuwe wereld.

Voor meer informatie, kun je de video “Ben jij een Lichtwerker? bekijken.

Lichtwerkers zijn bakens van licht, ook in roerige tijden. De missie van lichtwerkers bestaat uit het mogelijk maken van de transitie en het creëren van een nieuwe wereld door middel van het zijn en de verspreiding van licht en liefde op aarde.
In het grotere geheel heeft iedere lichtwerker een taak en een eigen, unieke vorm waarin het licht en de liefde optimaal tot uitdrukking kan komen.
Door vanuit licht, liefde en bewustzijn te leven, worden anderen automatisch uitgenodigd zich op hun eigen licht en liefde af te stemmen. Hoe meer mensen zijn afgestemd, des te makkelijker we samen een nieuwe wereld creëren!

De opleiding
Tijdens de Opleiding tot Lichtwerker stem je je af op je Essentie: je Goddelijke Zelf. Je leert hoe je ontvankelijk kunt zijn voor het licht,de liefde en het bewustzijn van je Goddelijke Zelf en hoe je dit in al je energiesystemen kunt laten stromen. Er vindt een grote opschoning plaats: alles wat niet licht en liefdevol is, zal oplossen, transformeren en uiteindelijk uit je ervaringswereld verdwijnen.

Je ervaart de werking van universele energieën. Tevens leer je hoe de energieën op aarde werken. Je gaat beseffen hoe universele energieën en bewustzijn op aarde doorwerken. De universele- en aardse energieën worden samengebracht, waardoor je vanuit heel je wezen bewust wordt wie je bent: een lichtwezen op aarde. In dat besef zal je levensmissie zich aan je kunnen en gaan ontvouwen.
Er ontstaat een innerlijk weten wat jouw aandeel kan en mag zijn in het mede creëren van een nieuwe wereld. Vanuit je innerlijke niveaus gan je jouw unieke aandeel verder verkennen en uitwerken.

Vooropleiding
Bepaalde basiskennis of vooropleiding is niet nodig. Zowel beginners als mensen die zich al langer in licht- en energiewerk hebben verdiept kunnen aan de opleiding deelnemen.

Doeleinden
De opleiding is als persoonlijk ontwikkelingstraject en tevens voor professionele doeleinden te volgen. In beide gevallen zal zich een nieuwe dimensie in jezelf openen.

Momenteel heeft onze maatschappij op ieder terrein lichtwerkers nodig. Denk aan het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg, de GGZ, het bankwezen, hulpverleningsinstanties, andersoortige organisaties, etc.
Tijdens de opleiding leer je het licht, de liefde en het bewustzijn in je dagelijkse leven en huidige werkzaamheden te integreren.

Lichtsessies
Een vaardigheid waar je je in het tweede jaar op toelegt, is het aanbieden van lichtsessies. Ook deze vaardigheid is soepel in je dagelijkse leven te integreren. De sessies zijn namelijk in je familie, werk en andere groepen en activiteiten toepasbaar. Zo breng je nog meer licht in jouw omgeving!

Als je een eigen praktijk hebt, zullen de lichtsessies een mooie aanvulling zijn op dat wat je aanbiedt.

De richting waarin je als lichtwerker aan de slag gaat, zal zich stapsgewijs aan je ontvouwen. Je leert hoe je deze stroom kunt volgen en daar op te anticiperen.

Let wel: in principe heb je geen vorm nodig: jij bent de vorm waarin het licht zich manifesteert!

Kennismaken?

Link naar de video: Ben jij een Lichtwerker?

Open ochtend: 14 december, 25 januari en 7 maart

inschrijven open ochtend

Start nieuwe groep:
4 april 2020 Schiedam

Woensdagavond meditatie