Voor wie?

Deze tijdgeest nodigt nieuwe leiders, helers, leraren, pioniers en andere lichtwerkers uit op te staan, zich te ontwikkelen en te verenigen om gezamenlijk meer licht en liefde op aarde te brengen en een nieuwe wereld vorm te geven.

Herken je jezelf hierin? De opleiding staat open voor lichtwerkers en fijngevoelige mensen die geestelijk gezond zijn en zich op persoonlijk- of professioneel niveau verder willen ontwikkelen.

Lichtwerkers
De planeet aarde, de mensheid en alle andere levensvormen maken een grote transitie door. We bewegen ons naar een ander bewustzijnsniveau. Om deze transitie te kunnen maken, heeft de aarde een roep om hulp het universum in gestuurd. Deze roep is door velen gehoord. Lichtwerkers uit alle delen van het universum zijn naar de aarde gekomen om te helpen. Voor meer informatie hierover, kun je deze video bekijken

Ben jij een lichtwerker?
Als je je naar deze informatie toegetrokken voelt, ben je waarschijnlijk een lichtwerker!
Wellicht herken je jezelf in een aantal kenmerken:

- je hebt het gevoel dat het universum je thuis is.
- soms heb je heimwee en zou je graag naar huis willen.
- je weet dat je een missie hebt, ook al weet je misschien nog niet wat de missie precies inhoudt.
- je ervaart de wereld anders dan de meeste mensen om je heen.
- het licht in jou is wakker en ontwikkelt zich verder.
- je hebt soms moeite te begrijpen hoe energieën op aarde werken.
- soms vind je het leven op aarde lastig.
- je weet dat je op aarde gekomen bent om te helpen.
- je voelt veel liefde voor de aarde, mensen, dieren en alle andere levensvormen.
- je ervaart een groots potentieel in jezelf.
- je voelt je een pionier, leider, heler of leraar.
- er is een diep innerlijk verlangen jouw aandeel te leveren aan het creëren van een nieuwe wereld.

Lichtwerkers zijn bakens van licht, ook in roerige tijden. De missie van lichtwerkers bestaat uit het mogelijk maken van de transitie en het creëren van een nieuwe wereld door middel van het zijn en de verspreiding van licht en liefde op aarde.
In het grotere geheel heeft iedere lichtwerker een taak en een eigen, unieke vorm waarin het licht en de liefde optimaal tot uitdrukking kan komen.
Door vanuit licht, liefde en bewustzijn te leven, worden anderen automatisch uitgenodigd zich op hun eigen licht en liefde af te stemmen. Hoe meer mensen zijn afgestemd, des te makkelijker we samen een nieuwe wereld creëren!

De opleiding
Tijdens de Opleiding tot Lichtwerker stem je je af op je Essentie: je Goddelijke Zelf. Je leert hoe je ontvankelijk kunt zijn voor het licht,de liefde en het bewustzijn van je Goddelijke Zelf en hoe je dit in al je energiesystemen kunt laten stromen. Er vindt een grote opschoning plaats: alles wat niet licht en liefdevol is, zal oplossen, transformeren en uiteindelijk uit je ervaringswereld verdwijnen.

Je ervaart de werking van universele energieën. Tevens leer je hoe de energieën op aarde werken. Je gaat beseffen hoe universele energieën en bewustzijn op aarde doorwerken. De universele- en aardse energieën worden samengebracht, waardoor je vanuit heel je wezen bewust wordt wie je bent: een lichtwezen op aarde. In dat besef zal je levensmissie zich aan je kunnen en gaan ontvouwen.
Er ontstaat een innerlijk weten wat jouw aandeel kan en mag zijn in het mede creëren van een nieuwe wereld. Vanuit je innerlijke niveaus gan je jouw unieke aandeel verder verkennen en uitwerken.

Vooropleiding
Bepaalde basiskennis of vooropleiding is niet nodig. Zowel beginners als mensen die zich al langer in licht- en energiewerk hebben verdiept kunnen aan de opleiding deelnemen.

Doeleinden
De opleiding is als persoonlijk ontwikkelingstraject en tevens voor professionele doeleinden te volgen. In beide gevallen zal zich een nieuwe dimensie in jezelf openen.
Als je de opleiding ook voor professionele doeleinden volgt, zul je je in het tweede jaar mede toeleggen op het naar buiten brengen van jezelf en je potentieel als lichtwerker.

Momenteel heeft onze maatschappij op ieder terrein lichtwerkers nodig. Denk aan het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg, de GGZ, het bankwezen, hulpverleningsinstanties, andersoortige organisaties, etc.
Tijdens de opleiding wordt je uitgenodigd het licht, de liefde en het bewustzijn in je dagelijkse leven en huidige werkzaamheden te integreren.

Een belangrijke vaardigheid waar je je in het tweede jaar op toelegt, is het aanbieden van lichtsessies. Ook deze vaardigheid is soepel in je dagelijkse leven te integreren. De mogelijkheid bestaat een eigen praktijk te starten waarin je lichtsessies aanbiedt. Als je al een eigen praktijk hebt, kunnen de sessies daar een mooie aanvulling op zijn.

Het kan zijn dat je op een gegeven moment voelt dat het tijd is een andere richting in te slaan of een andere vorm te creëren. De richting waarin je als lichtwerker aan de slag gaat, zal zich stapsgewijs aan je ontvouwen. Je leert hoe je deze stroom kunt volgen en daar op te anticiperen.

Let wel: in principe heb je geen vorm nodig: jij bent de vorm waarin het licht zich manifesteert!

Kennismaken?

Link naar de video: Ben jij een Lichtwerker?

Open ochtenden: 10 november, 8 december, 12 januari

inschrijven open ochtend

Start nieuwe groep:
2 februari Schiedam

inschrijven opleiding

Kijk voor andere cursussen en themadagen lichtwerk op www.sirion.nu

Woensdagavond meditatie

Bouw mee aan een nieuwe wereld! 

Schrijf je in voor de Sirion inspiratie e-emails en ontvang 3 extra gratis meditaties!

Inschrijven inspiratie e-mails

Facebook Volg Sirion op Facebook